Skip to content

Projekti "Loodusteadlikkust tõstvate koolituste korraldamine Tori valla elanikele" koolituste sari

Projekti „Elurikas Tori vald“ raames 2023. aastal toimunud populaarne koolitussari saab jätku!

Käesoleval aastal korraldatakse Tori vallas koolitused erinevatel loodusteadlikkust tõstvatel teemadel, mille eesmärgiks on suurendada Tori valla elanikkonna üldist teadlikkust ja muuta seeläbi ka elanike käitumisharjumusi. Looduskeskkonna kui piirkonna olulise tugevuse väärtustamine algab igast valla elanikust!

  • Koolitused on eelregistreerimisega.
  • Koolitustel osalemiseks ei pea olema Tori valla elanik.
  • Koolituste kestvus on ligikaudu kaks tundi, kui pole koolituse infos märgitud teisiti.

Lisainfo: keskkonnanõunik Kärt Linder
kart.linder@torivald.ee, tel 5594 0777

Matk-koolitus

Sel aastal toimub 3 koolitust värskes õhus ehk Sindi linna külje all asuvas vähetuntud Kõrsa rabas, kust toimuvad waterLANDS projekti (märgalade taastamist) tegevused. Koolitused viib läbi eelnimetatud projekti meeskonnaliikmed ehk Tartu Ülikooli ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid. Lisaks projektile räägitakse üldiselt looduses liikumisest. Matkad kestavad kuni 2h.

11.05.2024 – kahepaiksete matk, giid on Elin Soomets-Alver

Elini lühike enesetutvustus: Elin on Tartu Ülikooli märgalade ökoloogia teadur, kes on viimased 10 aastat tegelenud eelkõige kahepaiksetega ökoloogia uurimisega, seda just elu- ja sigimispaikade taastamise kontekstis. Väga paljudele linnu- ja loomaliikidele on meelistoiduks kahepaiksed, mistõttu on oluline, et meil oleks suurel hulgal konni. Kahjuks on väga paljud märgalad kuivendamise tagajärjel hävitatud, mistõttu langeb ka konnade arvukus. Seetõttu on Elini südameasjaks aidata kahepaiksete paremale käekäigule nii palju kaasa, kui saab. On selleks siis märgalade taastamine või kahepaiksete tutvustamine, mis aitab inimestel saada teadlikumaks neist väikestest olulistest olenditest.

Matka lühikirjeldus: Konnamatkal jalutame Kõrsa endise freesturbaala ümbruses, otsime vett ja tiike. Räägime ja tutvume Eesti kahepaiksete liikide, elu- ja sigimispaikadega. Teeme selgeks, miks meid üldse peaks kahepaiksed huvitama, kuidas neid määrata nii näo kui hääle järgi ja mis ajal ning kus tasuks eri liike otsida. Loodetavasti ristuvad meie teed Kõrsa konnadega.

01.06.2024 – soode taastamise matk, giid on Marko Kohv

Marko lühike enesetutvustus: Marko on taustalt geoloog, kes on viimased 15 aastat tegelenud soode ja inimeste suhetega. Alustades Ida-Viru põlevkivikaevanduste mõju uurimisega ning hiljem tegeledes juba soode taastamise planeerimisega. Ka Kõrsa soo taastamisplaani vett puudutav osa on suuresti tema poolt välja töötatud lahendus. Lisaks taastamisele on tema tööks veel vee- ning drooniseire taastatud soodes.

Matka lühikirjeldus: Matka jooksul käime tutvumas erinevate kooslustega, mis on tekkinud kunagisele kaevandusalale. Räägime Kõrsa jääksoos plaanitavatest töödest ning nende mõjust. Katsuda saab turvast ning vaadata, mis on selle all.

17.08.2024 – samblamatk, giid on Kai Vellak

Kai lühike enesetutvustus: Kai on brüoloog, st uurib samblaid. Viimastel aastakümnetel on keskendunud eelkõige soodes kasvavate sammalde ökoloogiliste nõudluste ja leviku iseärasuste selgitamisele, ikka eesmärgiga, et meie soodes säiliks erinevate nõudlustega sammaldele sobivaid elupaiku ja püsiks nende mitmekesisus. Seetõttu on ta osalenud ka mitmes rikutud soode looduslike tingimuste taastamiseks ette võetud projektis. Et osata kedagi kaitsta ja hoida, tuleb neid ka tunda ning üks tema töö eesmärk on tutvustada sammaltaimi, sest enamasti pööratakse tähelepanu suurematele kaunite õitega soonatimedele, lindudele ja liblikatele, aga samblad, kes just soodes põhilised tegijad on, jäävad oma väikese kasvu tõttu sageli märkamata ja neid ei tunta.

Matka lühikirjeldus: Matka käigus tutvume tavalisemate soosammaldega ning püüame selgust saada turbasammalde eristamiseks lihtsamate tunnustega. Vaatame, kus samblad kasvavad – mõned kasvavad kuivemates kohtades, mõned lausa vees. Matka lõpuks võiks igaüks olla selgeks saanud ligikaudu 10 liiki samblaid ja kui on huvi, kogunud endale isiklikku samblakogusse esimesed liigid.

NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud (kuni 20 inimest). Koolitusel osalemiseks korraldatakse valla erinevatest piirkondadest transport.

Kahepaiksed (Elin Soomets-Alver)

L 11. mai kell 14

Soode taastamine (Marko Kohv)

L 01. juuni kell 14

Samblad (Kai Vellak)

L 17. august kellaeg selgumisel!

Võõrliigid

Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat, kuhu need on sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tulemusel. Tihti ei teata, kas tegu on oma või võõraga meie looduses. Need võivad olla taimed, loomad või mikroorganismid ning nende sissetoomine võib mõjutada kohalikku ökosüsteemi ja looduslikku mitmekesisust.

Tulevasel koolitusel käsitletakse problemaatilisi võõrliike, mis esinevad ka Tori valla territooriumil ja räägitakse nende ennetusest ning tagajärgedega võitlemisest (tõrjest jm).

Koolituse viib läbi Pernova Hariduskeskus.

Sauga Must Maja

L 08. juuni kell 10

Tori Rahvamaja

L 08. juuni kell 13

Are Huvikeskus

L 08. juuni kell 16

Sindi Seltsimaja

L 15. juuni kell 10

Tammiste Lasteaed-Algkool

L 15. juuni kell 13

Kodumajapidamises kasutatavad ohtlikud ained inimesele ja loodusele (kodukeemia, kosmeetika)

Kokkusaamisel räägime koduses majapidamises esinevatest kõige tavalisematest kemikaalidest – puhastusvahenditest, ihuhooldustoodetest, kosmeetikatoodetest. Puhastuseks mõeldud kemikaalide ülesandeks on keemiliste reaktsioonide käigus erinevaid materjale ja pindu puhastada. Need samad reaktsioonid võivad kahjuks muuta puhastusvahendid ka inimesele ja loodusele ebatervislikuks. Erinevalt enamikest teistest kemikaalidest ja materjalidest, mis meid ümbritsevad, puutuvad kosmeetikatooted meie nahaga kokku ning kontaktne mõju toimub pikka aega järjest. Uurime, kust oleks võimalik oma toodete kohta infot saada, mida vältida või valida, et meid ümbritsevad tooted oleksid ohutud.

Lisaks teoreetilisele osale toimub ka praktiline ehk õpitoas valmistame:

  • 2 kosmeetikatoodet (deodorandi ja kehakreem-emulsiooni);
  • 2 puhastusvahendit (küürimispasta ja pesupulbri).

Kõik töövahendid on kohapeal olemas. Osalejad saavad kaasa paberkujul retseptid.

Koolituse viib läbi Helen Orav-Kotta. Ta on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi mereökoloog ja keskkonnabioloog ning igapäevaselt tegeleb ta erinevate bioloogiliste protsesside ja inimmõju uuringutega Läänemeres. Teda huvitab, kuidas keskkonnakeemia, puhastusvahendid, kosmeetika veekeskkonda mõjutavad. Lisaks juhib ta Eesti Looduskosmeetika Liidus tarbijavalikute sektorit ja viib läbi sellealaseid koolitusi ettevõtetele ning tarbijatele.

Koolitus kestab ligikaudu 3 tundi!

Koolitusel osalejate arv on piiratud – ühes koolituskohas saab osaleda kuni 30 inimest!

Sindis ja Toris toimuvad koolitused 15. septembril 2024!
Are Huvikeskus

L 27. aprill kell 10

Tammiste Lasteaed-Algkool

L 27. aprill kell 15

Sauga Must Maja

R 3. mai kell 17.30

Sindi seltsimaja

SÜGISEL

Tori Rahvamaja

SÜGISEL

Loodust säästev käitumine

Koolitus annab üldteadmised ja eeldused käitumiseks loodust säästvalt. Koolitusel räägitakse näiteks liikumisest (ühistranspordi vs auto kasutamine), elektri ja vee kasutamisest ning kokkuhoiu vajalikkusest, pika kasutuseaga toodetest valimisest.

Koolituse viib läbi Pernova Hariduskeskus.

Koolitused toimuvad 2024. a sügisel! Lisainfo tuleb suvel!

Looduslähedased sademeveelahendused

Koolitusel tutvustatakse looduslähedasi sademeveesüsteeme üldisemalt, kavandamist esimesest sammust planeeringute tasandil, nende rakendamist (rõhuga erakrundid) ja Eesti tingimustesse sobivaid lahendusi. Lisaks lahendame koolituse käigus ka elanike poolt teada antud probleeme.

Koolituse viib läbi maastikuarhitekt Gen Mandre (4people OÜ).

Koolitused toimuvad 2024. a sügisel! Lisainfo tuleb suvel!

Mida peab teadma metsloomadega kokkupuutumisel?

Koolitus annab algteadmised metsloomadest, nende käitumisest looduslikes tingimustes ja linnakeskkonnas. Ülevaade sellest, mida peab arvestama metsloomadega suhtlemisel, mida võib ja on soovitav teha ja mida mitte mingil juhul teha ei tohi. Missuguseid haigusi metsloomadel esineb ja millised neist on ohtlikud lemmikloomadele, millised inimestele, kuidas neist hoiduda. Kuidas turvaliselt metsloom tiheasustusalal kinni püüda ja teisaldada looduskeskkonda, kui selline vajadus peaks tekkima. Kas linnametsloomi tohib toita ja millega peab sealjuures arvestama.

Koolituse viib läbi Tõnis Korts.

Koolitused toimuvad 2024. a sügisel! Lisainfo tuleb suvel!

Juba toimunud koolitused:

Linnupesakastide meisterdamise töötuba

Lindudele pesakastide meisterdamine ja nende paigaldamine on üks lihtsamaid ja levinumaid meetodeid oma aia, aga miks ka mitte kodulähedase pargi või metsatuka elurikkuse hoidmiseks ja suurendamiseks. Näiteks noortes metsades või inimmõjuga maastikes (majandusmetsades, kultuurmaastikud) on pesaks sobivate õõnsuste arv väike, mistõttu aitab pesakasti paigaldamine igati just traditsiooniliselt puuõõntes pesitsejate liigirikkusele ja asustustihedusele kaasa. Lisaks eelistavad mõned linnuliigid pesakasti puuõõnsusele, kuna õõnsused on kergemini ligipääsetav näiteks pesarüüstajatele.

Meisterdamist juhendas ornitoloog Margus Ots. Töötoas valminud pesakasti sai iga meisterdaja endaga kaasa võtta, et see koduaeda vm üles seada.

Töötoad on toimunud!
Sindi Avatud Noortekeskus

L 02. märts kell 12

Sauga teenuskeskus

L 02. märts kell 15

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ehk loodusteadlikkus koduaias

Igaühel on võimalus aidata kaasa elurikkuse hoidmisele ja tagada endale sellega kliimamuutustele vastupidavam aed ning tervem elukeskkond.
Koolitus andis vastused järgmistele küsimustele:
1. Miks liikide mitmekesisus on oluline ja miks on vajalik sellele ka tiheasustuses mõelda?
2. Millised on erinevad elustikurühmad (putukad, taimed, linnud jms), kellel võiks koduaias või mujal linnaruumis mõnus elu olla?
3. Milline on elurikas aed?
4. Mida iga aia- või maaomanik saab teha, et elurikkust hoida ja suurendada?

Koolituse viis läbi Triin Reitalu, kes tutvustas end nii: Olen Tartu Ülikooli Maastike elurikkuse töörühma teadur. Minu teadustöö keskendub pärandniitude taastamisega seotud teemadele ja niitude elurikkus uurimisele. Minu uuringute keskmes on eelkõige taimekooslused, aga ka taimede seosed teiste organismirühmadega nagu sümbiontsed seened ja tolmeldajad. Elan perega maal ja olen läbi aastate katsetanud oma hobiaias erinevaid võtteid, mis võiksid aia elurikkust soodustada. 

Koolitusel osalejate vahel loositi välja praktilised auhinnad Tanni kauplus, Matogard OÜ ja Delfi Meedia AS poolt. Aitäh!

Sindi Seltsimaja

L 18. mai kell 10

Tammiste Lasteaed-Algkool

L 18. mai kell 13

Are Huvikeskus

L 18. mai kell 16

Sauga Must Maja

P 19. mai kell 10

Tori Rahvamaja

P 19. mai kell 13

Meediakajastused

Pesakastide meisterdamine ja paigaldamine on üks väike, aga loodusteadlik samm (Tori Valla Teataja)

GALERII ⟩ Sindi noortekeskuses valmisid eriilmelised pesakastid (Pärnu Postimees, 03.03.2024)

Tori vald hakkab kogukonna loodusteadlikkust parandama (Pärnu Postimees, 08.01.2024)

Projekt on sündinud koostöös:

Projekti „Loodusteadlikkust tõstvate koolituste korraldamine Tori valla elanikele” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus looduskaitse programmist.

Sauga teenuskeskus

Pesakastide meisterdamise töötubade galerii