Skip to content

Projekti "Loodusteadlikkust tõstvate koolituste korraldamine Tori valla elanikele" koolituste sari

Projekti „Elurikas Tori vald“ raames 2023. aastal toimunud populaarne koolitussari saab jätku!

Käesoleval aastal korraldatakse Tori vallas koolitused erinevatel loodusteadlikkust tõstvatel teemadel, mille eesmärgiks on suurendada Tori valla elanikkonna üldist teadlikkust ja muuta seeläbi ka elanike käitumisharjumusi. Looduskeskkonna kui piirkonna olulise tugevuse väärtustamine algab igast valla elanikust!

  • Koolitused on eelregistreerimisega.
  • Koolitustel osalemiseks ei pea olema Tori valla elanik.
  • Koolituste kestvus on ligikaudu kaks tundi, kui pole koolituse infos märgitud teisiti.

Lisainfo: keskkonnanõunik Kärt Linder
kart.linder@torivald.ee, tel 5594 0777

Kodumajapidamises kasutatavad ohtlikud ained inimesele ja loodusele (kodukeemia, kosmeetika)

Koolitus-õpituba on mõeldud kõigile, kes soovivad oma kodu puhastamiseks kasutada tõhusaid, odavaid ja mürgivabu vahendeid. Suur osa poes müüdavatest kodukeemiast ja ka kosmettikast sisaldavad ohtlikke kemikaale. Eesti elanike seas läbi viidud terviseanalüüsid on näidanud, et oluline osa inimorganismi kogunenud mürgistest ühenditest on pärit just olmekeemiast. Lisaks inimorganismile on need ained ohtlikud ka loodusele.

Kokkusaamisel räägime koduses majapidamises esinevatest kõige tavalisematest kemikaalidest – puhastusvahenditest, ihuhooldustoodetest, kosmeetikatoodetest. Puhastuseks mõeldud kemikaalide ülesandeks on keemiliste reaktsioonide käigus erinevaid materjale ja pindu puhastada. Need samad reaktsioonid võivad kahjuks muuta puhastusvahendid ka inimesele ja loodusele ebatervislikuks. Erinevalt enamikest teistest kemikaalidest ja materjalidest, mis meid ümbritsevad, puutuvad kosmeetikatooted meie nahaga kokku ning kontaktne mõju toimub pikka aega järjest. Uurime, kust oleks võimalik oma toodete kohta infot saada, mida vältida või valida, et meid ümbritsevad tooted oleksid ohutud.

Õpitoas valmistame:

  • 2 kosmeetikatoodet (deodorandi ja kehakreem-emulsiooni),
  • 2 puhastusvahendit (küürimispasta ja pesupulbri).

Kõik töövahendid on kohapeal olemas. Osalejad saavad kaasa paberkujul retseptid.

Koolitust viib läbi Helen Orav-Kotta. 

Sindis ja Toris toimuvad koolitused sügisel!
Are Huvikeskus

L 27. aprill kell 10

Tammiste Lasteaed-Algkool

L 27. aprill kell 15

Sauga Must Maja

R 3. mai kell 17.30

Sindi seltsimaja

SÜGISEL

Tori Rahvamaja

SÜGISEL

Matk-koolitus

Sel aastal toimub 3 koolitust värskes õhus ehk Sindi linna külje all asuvas vähetuntud Kõrsa rabas, kust toimuvad waterLANDS projekti (märgalade taastamist) tegevused. Koolitused viib läbi eelnimetatud projekti meeskonnaliikmed ehk Tartu Ülikooli ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaks projektile räägitakse üldiselt looduses liikumisest.

Koolitusel osalejate arv on piiratud (kuni 20 inimest). Koolitusel osalemiseks korraldatakse valla erinevatest piirkondadest transport.

Kahepaiksed (Elin Soomets-Alver)

L 11. mai kell XX

Soode taastamine (Marko Kohv)

L 01. juuni kell XX

Samblad (Kai Vellak)

L 17. august kell XX

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ehk loodusteadlikkus koduaias

Igaühel on võimalus aidata kaasa elurikkuse hoidmisele ja tagada endale sellega kliimamuutustele vastupidavam aed ning tervem elukeskkond.
Koolitus annab vastused järgmistele küsimustele:
1. Miks liikide mitmekesisus on oluline ja miks on vajalik sellele ka tiheasustuses mõelda?
2. Millised on erinevad elustikurühmad (putukad, taimed, linnud jms), kellel võiks koduaias või mujal linnaruumis mõnus elu olla?
3. Milline on elurikas aed?
4. Mida iga aia- või maaomanik saab teha, et elurikkust hoida ja suurendada?

Koolitust viib läbi Triin Reitalu, kes tutvustab end nii: Olen Tartu Ülikooli Maastike elurikkuse töörühma teadur. Minu teadustöö keskendub pärandniitude taastamisega seotud teemadele ja niitude elurikkus uurimisele. Minu uuringute keskmes on eelkõige taimekooslused, aga ka taimede seosed teiste organismirühmadega nagu sümbiontsed seened ja tolmeldajad. Elan perega maal ja olen läbi aastate katsetanud oma hobiaias erinevaid võtteid, mis võiksid aia elurikkust soodustada. 

 

Koolitusel osalejate vahel loositakse välja praktilised auhinnad, mille on välja pannud Tanni kauplus, Matogard OÜ ja Delfi Meedia AS. Aitäh!

Sindi Seltsimaja

L 18. mai kell 10

Tammiste Lasteaed-Algkool

L 18. mai kell 13

Are Huvikeskus

L 18. mai kell 16

Sauga Must Maja

P 19. mai kell 10

Tori Rahvamaja

P 19. mai kell 13

Võõrliigid

Võõrliigid on liigid, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat, kuhu need on sattunud inimese tahtliku või tahtmatu tegevuse tulemusel. Tihti ei teata, kas tegu on oma või võõraga meie looduses. Need võivad olla taimed, loomad või mikroorganismid ning nende sissetoomine võib mõjutada kohalikku ökosüsteemi ja looduslikku mitmekesisust.

Tulevasel koolitusel käsitletakse problemaatilisi võõrliike, mis esinevad ka Tori valla territooriumil ja räägitakse nende ennetusest ning tagajärgedega võitlemisest (tõrjest jm).

Koolitust viib läbi Pernova Hariduskeskus.

Sauga Must Maja

L 08. juuni kell 10

Tori Rahvamaja

L 08. juuni kell 13

Are Huvikeskus

L 08. juuni kell 16

Sindi Seltsimaja

L 15. juuni kell 10

Tammiste Lasteaed-Algkool

L 15. juuni kell 13

Loodust säästev käitumine

Koolitus annab üldteadmised ja eeldused käitumiseks loodust säästvalt. Koolitusel räägitakse näiteks liikumisest (ühistranspordi vs auto kasutamine), elektri ja vee kasutamisest ning kokkuhoiu vajalikkusest, pika kasutuseaga toodetest valimisest.

Koolitust viib läbi Pernova Hariduskeskus.

Koolitused toimuvad 2024. a sügisel! Lisainfo tuleb suvel!

Looduslähedased sademeveelahendused

Koolitusel tutvustatakse looduslähedasi sademeveesüsteeme üldisemalt, kavandamist esimesest sammust planeeringute tasandil, nende rakendamist (rõhuga erakrundid) ja Eesti tingimustesse sobivaid lahendusi. Lisaks lahendame koolituse käigus ka elanike poolt teada antud probleeme.

Koolitust viib läbi maastikuarhitekt Gen Mandre (4people OÜ).

Koolitused toimuvad 2024. a sügisel! Lisainfo tuleb suvel!

Mida peab teadma metsloomadega kokkupuutumisel?

Koolitus annab algteadmised metsloomadest, nende käitumisest looduslikes tingimustes ja linnakeskkonnas. Ülevaade sellest, mida peab arvestama metsloomadega suhtlemisel, mida võib ja on soovitav teha ja mida mitte mingil juhul teha ei tohi. Missuguseid haigusi metsloomadel esineb ja millised neist on ohtlikud lemmikloomadele, millised inimestele, kuidas neist hoiduda. Kuidas turvaliselt metsloom tiheasustusalal kinni püüda ja teisaldada looduskeskkonda, kui selline vajadus peaks tekkima. Kas linnametsloomi tohib toita ja millega peab sealjuures arvestama.

Koolitust viib läbi Tõnis Korts.

Koolitused toimuvad 2024. a sügisel! Lisainfo tuleb suvel!

Juba toimunud koolitused:

Linnupesakastide meisterdamise töötuba

Lindudele pesakastide meisterdamine ja nende paigaldamine on üks lihtsamaid ja levinumaid meetodeid oma aia, aga miks ka mitte kodulähedase pargi või metsatuka elurikkuse hoidmiseks ja suurendamiseks. Näiteks noortes metsades või inimmõjuga maastikes (majandusmetsades, kultuurmaastikud) on pesaks sobivate õõnsuste arv väike, mistõttu aitab pesakasti paigaldamine igati just traditsiooniliselt puuõõntes pesitsejate liigirikkusele ja asustustihedusele kaasa. Lisaks eelistavad mõned linnuliigid pesakasti puuõõnsusele, kuna õõnsused on kergemini ligipääsetav näiteks pesarüüstajatele.

Meisterdamist juhendas ornitoloog Margus Ots. Töötoas valminud pesakasti sai iga meisterdaja endaga kaasa võtta, et see koduaeda vm üles seada.

Töötoad on toimunud!
Sindi Avatud Noortekeskus

L 02. märts kell 12

Sauga teenuskeskus

L 02. märts kell 15

Meediakajastused

Pesakastide meisterdamine ja paigaldamine on üks väike, aga loodusteadlik samm (Tori Valla Teataja)

GALERII ⟩ Sindi noortekeskuses valmisid eriilmelised pesakastid (Pärnu Postimees, 03.03.2024)

Tori vald hakkab kogukonna loodusteadlikkust parandama (Pärnu Postimees, 08.01.2024)

Projekt on sündinud koostöös:

Projekti „Loodusteadlikkust tõstvate koolituste korraldamine Tori valla elanikele” toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus looduskaitse programmist.

Sauga teenuskeskus

Pesakastide meisterdamise töötubade galerii