Skip to content

Kuidas säilitada elurikkust Tori vallas?

Tule õpi ja pane käed külge!

Jaanuarist sai suurema hoo sisse projekt „Elurikas Tori vald“, mis toob vallaelanikeni olulised koolitused kliimamuutusest ja elurikkusest. Lisaks sellele luuakse mitmed avalikud lilleniidud ja arendatakse välja roheala Sindi kärestiku juurde

Tori vallavalitsuse roheteekond sai alguse juba eelmisel aastal, kui liitusime maineka Rohetiigri akadeemiaga. Terve aasta kestnud õppimisest ja sihtide seadmisest kasvas välja mitmeid meie vallale olulisi keskkonnaprojekte, millest üheks on kogukonda kaasav projekt „Elurikas Tori vald“. Selle raames toimuva koolitussarjaga tahame koos kogukonnaga õppida ja leida just meie vallale sobilikud elurikkuse lahendused. Kevadel, kui ilm juba lubab, on plaanis koos kohalike kogukondadega luua lilleniitude pilootalad Torisse, Jõesuusse, Saugasse ja Aresse.

Miks on elurikkus oluline?

Elurikkuse suurendamine on vajalik kliimamuutuste mõjude leevendamiseks ning liikide ja nende elupaikade kao vähendamiseks. Mõlemad on olulised globaalse kliimasoojenemise ja sellega toimetuleku kontekstis. Samuti aitab elurikkuse suurendamine parandada inimeste jaoks vaimselt kui ka füüsiliselt tajutava elukeskkonna kvaliteeti. Kes meist ei sooviks elada keskkonnas, kus me tunneme end hästi ja kus viibimine meid inimestena laeb ning inspireerib?

Liigirikkuse suurenemine pakub meile mitmekesisemat keskkonda. See omakorda loob paremad tingimused näiteks taimedele, seentele, putukatele, lindudele ja loomadele elamiseks, toitumiseks ning paljunemiseks.

Selle projekti abil saame vähendada tänapäeva tiheasustusega piirkondade üht olulisemat probleemi – soojussaarte teket. Projekti abil tutvustame alternatiive, mida saame kasutada selleks, et tihedalt niidetav avalik ala vallas ei suureneks ja niitmistegevus oleks läbimõeldum.

Osale praktilises koolituste sarjas ja õpime koos oma valdkonna parimatelt

Projekti „Elurikas Tori vald“ alusmõtteks on ühine õppimine ja just Tori vallale elurikkuse säilitamise lahenduste leidmine ühiselt meie inimestega. Selleks viime läbi neljaosalise tasuta koolituste sarja, kuhu on oodatud kõik kogukonnaliikmed, kes tunnevad huvi keskkonna vastu (selleks ei pea olema Tori valla elanik) ja soovivad oma teadmisi selles vallas arendada. Koolitajateks on oma ala parimad asjatundjad Eestis, seega tasub kindlasti see aeg leida ja juba praegu kalendrisse planeerida.

Tasuta koolituste sari koosneb neljast erinevast koolitusest, mis toimuvad nii Ares, Saugas, Toris kui ka Sindis. Usume, et iga soovija leiab endale nende hulgast sobivad ajad. Koolitused on eelregistreerimisega ja neid, kes osalevad kõigil neljal koolitusel, ootab üks elurikkusega seotud praktiline kingitus.

Loome koos lilleniidud

Kevadel, peale koolitussarja lõppu, rajame koos kogukonnaliikmetega lilleniidud Sauga, Are, Tori ja Jõesuu keskustesse. Nende eesmärk ei ole pelgalt silmailu pakkuda, vaid tutvustada kohalikele inimestele looduslikult liigirikaste koosluste vajalikkust, ilu ja võimalusi. Püüame sellega vähendada intensiivse niitmise tagajärjel liigivaeseks jäänud alasid meie vallas, pakkudes võimalust liigirikkuseks (lasta areneda taimedel, mis ei talu madalalt niitmist) ja võimaldades taimedel õitseda ning seemnetel valmida.

Õite rohkuse soodustamisega aitame kaasa ka looduslikus toiduahelas oluliste tolmeldajate arvukuse kasvule.

Sinti luuakse jõeäärne roheala

Projekti „Elurikas Tori vald“ üheks oluliseks osaks on ka Sindi jõeäärse ala arendamine ja sinna liigirikka puhkeala loomine. Soovime ajaloolisesse tööstuslinna luua võimaluse nautida loodust, olla roheluses koos pere ja sõpradega ning samal ajal tutvustada ning arendada rohelist mõtteviisi.

Kalamaja tee lõppu, Pärnu jõe äärde, kus paikneb kruuskillustikuga kaetud plats, on kavandatud sopiline liigirikas puhkeala. Loome sinna mitmerindelise looduslikult liigirikka roheala, millega kasutame ära meile looduse poolt antud võimalusi, jõe ja keskuse lähedust ning suurendame selle paiga atraktiivusust.

Selleks, et loodusega koos eksisteerida peame me loodust hoidma ja seda väärtustama. Tule ja õpime koos, kuidas seda Tori vallas kõige paremini teha!

Tulevane roheala Sindi kärestiku ääres. Illustratsioon: arhitektuuribüroo Molumba

Meediakajastused

Projekt on sündinud koostöös:

Projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas“ (lühidalt „Elurikas Tori vald“) toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja Tori valla privaatsuspoliitikaga. Lisainfo siit. Lisainfo