Skip to content

Projekti „Elurikas Tori vald“ koolituste sari

Projekti „Elurikas Tori vald“ raames toimuva koolitussarjaga tahame koos kogukonnaga õppida ja leida just meie vallale sobilikud elurikkuse lahendused. Kevadel, kui ilm juba lubab, on plaanis koos kohalike kogukondadega luua lilleniitude pilootalad Torisse, Jõesuusse, Saugasse ja Aresse.

Koolitused on eelregistreerimisega ja neid, kes osalevad kõigil neljal koolitusel, ootab üks elurikkusega seotud praktiline kingitus. Koolitustel osalemiseks ei pea olema Tori valla elanik. Koolituste kestvus on ligikaudu kaks tundi.

Lisainfo: Elurikas Tori vald projektijuht Triin Sohlu
triin.sohlu@torivald.ee, tel 5700 0637

Millal ja kuidas niita lilleniitu?

Lilleniitude niitmiskoolitus toimub laupäeval, 9. septembril kell 10 Sauga lilleniidul. Kohaletulnutele jagame kuhjaga väärtuslikke teadmisi lilleniitude õigest niitmisest. Koolitusel osalejad saavad selgeks traditsioonilise niitmistehnika – vikatiga niitmise. Lisaks katsetame ka kaasaegseid töövahendeid (näiteks Husqvarna rohulõikur), mis lilleniidu hooldamiseks sobivad ja seda lihtsamaks teevad. Kindel on see, et koolituselt saab igaüks endale sobiliku niitmisvahendi kasutamiseks vajalikud oskused.

Vikatiga niitmise parimad võtted ja vikati hoolduse praktilised teadmised annab kirglik elurikkuse entusiast Tõnis Korts, kes korraldab vikatiga niimise võistlust ”Soomaa vikatimees”.

Tanni kaupluse Husqvarna meeskonnaga koos õpime, kuidas asjatundlikult lilleniitu niita rohulõikuriga ja mida selle töövahendiga kindlasti teha ei tohiks.

Lilleniitude hooldamisega seotud rõõme ja muresid saab jagada ning nõu küsida Tori vallaaednikult Triin Sohlult ja maastikuarhitekt Kati Niibolt.

Sauga lilleniit

L 9. september kell 10

Rajame ühiselt elurikkuse pilootalad Torisse, Jõesuusse, Saugasse ja Aresse.

Kevadel, peale neljaosalise koolitussarja lõppu rajame koos kogukonnaliikmetega lilleniidud Sauga, Are, Tori ja Jõesuu keskustesse. Nende eesmärk ei ole pelgalt silmailu pakkuda, vaid tutvustada kohalikele inimestele looduslikult liigirikka koosluse vajalikkust, ilu ja võimalusi. Püüame sellega vähendada intensiivse niitmise tagajärjel liigivaeseks jäänud alasid meie vallas ja pakkuda võimalust liigirikkuseks. Laseme areneda taimedel, mis ei talu madalalt niitmist, võimaldades neil õitseda ja seemnetel valmida.

Õiterohkuse soodustamisega aitame kaasa ka looduslikus toiduahelas oluliste tolmeldajate arvukuse kasvule. Samuti jätame loodusele võimaluse iseparanemiseks. Iga rajatud lilleniidu kõrvale jätame ka ühe niitmata muruplatsi, et oleks võimalus nende arengut ja kujunemist võrrelda.

Rajamise praktilise osa läbiviimist teostab maastikuarhitekt Kati Niibo osaühingust Hüüp.

Jõesuu

L 22. aprill kell 11

Tori

P 23. aprill kell 11

Sauga

L 29. aprill kell 11

Are

P 30. aprill kell 11

Kuidas kompostida ja säästa loodust?

See on suurepärane võimalus saada targaks kompostijaks ja säästa loodust ning raha! Kompostimine on üks odavamaid viise, kuidas taastada muldade viljakust, tehes seda oma toidu- ja aiajäätmetega. Kompostmuld sobib imehästi nii köögiviljadele kui ka toalilledele. See on üks lihtsamaid viise, kuidas hoida keskkonda puhtana ning tekitada palju vähem prügi.

Sellel praktilisel koolitusel räägime, kuidas alustada kompostimisega, mida võib kompostida, mida mitte ja millised on peamised vead, mida tehakse. Eraldi käsitleme lahtise ja kinnise kompostri kasutamist ning seda, millised on kompostimise erinevad liigid.

Koolitust viib läbi Anneli Ohvril, kes on kompostimise koolitaja ja Kompostiljoni liikumise eestvedaja. Anneli on olnud veduriks ka projektides „Teeme ära!“, „Teeme ära – maailmakoristus“, „Killerkott tapab“ ja „Prügihunt ja Superjänes“.

Koolitused on toimunud!
Tori teenuskeskus
L 22. aprill kell 10
Sindi Gümnaasium
L 22. aprill kell 13
Sauga Must Maja
L 13. mai kell 10
Are huvikeskus

L 13. mai kell 13

Kuidas rajada ja hooldada kodust lilleniitu?

Kas teadsid, et veel sadakond aastat tagasi oli ligi veerand Eestimaast kaetud erinevate niidukooslustega? Kas teadsid, et Eesti niidud hoiavad elurikkuse maailmarekordit? Tänaseks on niite Eestis säilinud umbes 5% nende ajaloolisest pindalast ja vähestel meist on õnne neid erakordse liigirikkusega maastikke oma igapäevaseks keskkonnaks pidada. See aga ei pea nii olema. Koolitusel räägime sellest, miks on vaja lilleniite ja kuidas neid rajada. Selgitame lahti peamised keerukused ja tüüpilised vead, mida lilleniidu rajamisel tehakse ja millal on tark lilleniidu tarbeks vajalikke seemneid korjata. Tegemist on praktilise koolitusega, mille teadmisi saad kohe oma aias rakendada!

Koolitust viib läbi Külli Keerus, kes on omandanud magistrikraadi filosoofias. Tartu Ülikooli teadurina tegeles ta keskkonna- ja loomaeetika küsimustega. Hoolimata looduslähedasest teemavalikust filosoofia erialal kiskus süda ikka aia ja metsa poole ning näpud sügelesid, mistõttu otsustas ta omandada aedniku kutse Räpina Aianduskoolis. Seejärel asus aga õppima Tartu Ülikoolis bioloogiat, mille bakalaureusekraad on tal praegu omandamisel. Ta töötab OÜ Nordic Botanical peaaednikuna ja tunneb täit rõõmu suvel selle põldudel toimuvast kimalase- ja liblikapeost. Tema lemmiklill on kuivadel lubjarikastel loopealsetel kasvav angerpist (Filipendula vulgaris).

Koolitused on toimunud!
Sauga Must Maja
L 1. aprill kell 10
Are huvikeskus

L 1. aprill kell 14

Tori Rahvamaja
P 9. aprill kell 10
Sindi Gümnaasium
P 9. aprill kell 14

Igaühe looduskaitse: kuidas kaitsta vajalikku elurikkust ja hoida loodust?

Inimtegevusel on alati mõju loodusele ja seal elavatele elusorganismidele, kuid see ei pea olema tingimata negatiivne. Mõned elurikkust soosivad võtted koduaias või avalikel aladel on küllalt lihtsad ja sageli teevad ka inimese elu kergemaks ning silmaringi avaramaks.Koolitusel räägime elurikkuse tähendusest ja selle kaitsmise olulisusest ning sellest, millist väärtust see meile loob. Samuti anname praktilisi nippe, kuidas oma aeda elurikkamaks muuta.

Koolitust viib läbi Mart Meriste, kes on bioloog, ämblike uurija, kirglik looduskaitsja ja botaanik. Tema asutatud osaühingu Nordic Botanical oluliseks missiooniks on tegeleda looduskaitsega aladel, kus seda varem tehtud pole ja viia sisse olulisi uuendusi eluslooduse kaitsmisel. Ta on koostanud kümneid suuremahulisi elurikkuse kaitsmisele keskendunud maastikuhoolduskavasid, asustatud ümber tuhandeid kaitsealuseid taimi ja külvatud kümneid hektareid uusi niidualasid nii endistele põllumaadele kui ka linnaparkidesse ning inimeste koduaedadesse. OÜ-l Nordic Botanical on loodud kaks spetsiaalselt looduslikelt niitudelt seemnete kogumiseks arendatud masinat ning Vooremaa põldudel kasvab sadakond kodumaist niidutaimeliiki.

Koolitused on toimunud!
Sauga Must Maja
L 4. märts kell 10
Are huvikeskus

L 4. märts kell 14

Tori Rahvamaja
P 19. märts kell 10
Sindi Gümnaasium
P 19. märts kell 14

Keeruline teema lihtsaks: millega mina kliimamuutust mõjutada saan?

Tule ja saa osa suurepärasest võimalusest saada teadlikuks, kuidas teha õigemaid valikuid, et meie keskkonda hoida. Koolitusel räägime lihtsalt ja selgelt, millised on kliimamuutusega seonduvad murekohad Eestis ja mida saame keskkonna hoidmiseks koos ära teha. Peatume ka kliimamuutustega seotud müütidel, mõtestame lahti, mida tegelikult tähendavad ringmajandus ja rohepööre.

Koolitust viib läbi Kerli Laur, kes on jäätme- ja ringmajanduse, jätkusuutlikkuse ning keskkonnahoiu koolitaja. Kerli on oma teadmistega aidanud erinevaid ettevõtteid, haridusasutusi ja kogukondasid. Lisaks panustab Kerli maailmakoristuse Eesti tiimi töösse ja Rohetiigri projekti.

Koolitused on toimunud!
Tori Rahvamaja
L 21. jaanuar kell 10
Sindi Sotsiaaltöökeskus
L 21. jaanuar kell 14
Sauga Must Maja

L 28. jaanuar kell 14

Are huvikeskus

L 28. jaanuar kell 10

Projekt on sündinud koostöös:

Projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas“ (lühidalt „Elurikas Tori vald“) toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.