Skip to content

Lilleniitude pilootalad

Projekti „Elurikas Tori vald“ üheks oluliseks osaks on koos kogukonnaga lilleniitude rajamine Sauga, Are, Tori ja Jõesuu keskustesse ning Sindi jõeäärsele alale liigirikka puhkeala loomine. Lilleniidud rajatakse valla eri piirkondadesse selleks, et teadlikkus elurikkuse olulisusest jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Lilleniitude eesmärk ei ole pelgalt silmailu pakkumine, vaid kohalikele inimestele looduslikult liigirikaste koosluste vajalikkuse, ilu ja võimaluste tutvustamine. Lilleniitude rajamisega vähendatakse intensiivse niitmise tagajärjel liigivaeseks jäänud alasid meie vallas, pakutakse võimalust liigirikkuseks (näiteks lasta areneda taimedel, mis ei talu madalalt niitmist) ja võimaldatakse taimedel õitseda ning seemnetel valmida.

Õitsevate taimede rohkus aitab kaasa looduslikus toiduahelas oluliste tolmeldajate arvukuse kasvule. Samuti jätab see loodusele võimaluse iseparanemiseks. Iga rajatud lilleniidu kõrvale jätame ühe niitmata muruplatsi, et oleks võimalus nende arengut ja kujunemist võrrelda.

Lilleniitude asukohtade valikul oli oluline arvestada tolmeldajate ohutusega, seega peab niidu ja sõidutee vahele jääma putukatele turvaline puhverala. Kuna valitud koha pinnasele külvatakse just sinna sobiv seemnesegu, tuleb iga lilleniit eriilmeline ja pikaajalise õiekooslusega. Sinna külvatud taimed õitsevad eri aegadel ja see tagab tolmeldajatele püsiva toidulaua. Geneetilise saastumise vältimiseks kasutatakse lilleniitude rajamisel Eesti loodusest korjatud seemneid.

Kokku rajatakse projekti raames ligikaudu 1000 m² lilleniidualasid. Kõik alad on planeeritud nii, et neid oleks võimalik vaadelda igast küljest.
Kõikide lilleniitude juurde paigaldatakse projekti ja lilleniitusid tutvustavad infotahvlid.

Tori

Tori 300 m² lilleniit on planeeritud Soomaa tähtede ette.
Tori aleviku keskuse aina suurenevate asfalteeritud alade kõrval annab liigirikas lilleniit võimaluse tuua pisut tasakaalu ja looduslähedust.

Sauga

Sauga ligikaudu 200 m² lilleniit asub Jänesselja tänava ääres Sauga noortekeskuse ja Sauga Coopi juures asuval haljasalal. Asukoha valikul sai määravaks see, et lilleniit pakuks tasakaalu läheduses paiknevatele asfalteeritud parklatele, mis suvel muutuvad keskkonnale ohtlikeks soojasaarteks. 

Are

Ligikaudu 250 m² lilleniit rajatakse Are huvikeskuse kinnistule. Lilleniidu rajamine annab võimaluse luua kogukonnale võrdlusmomendi ning tutvustada inimestele niitmise alternatiivina loodussõbralikumat lahendust. Niidu rajamine aktiivselt kasutatava huvikeskuse lähedusse võimaldab kogukonnal lilleniidu loomisele ja arengule kaasa elada. Ühtlasi on tegemist rahuliku kohaga, mis on soodne putukatele, liblikatele, lindudele jne.

Jõesuu

Jõesuu keskuse 300 m² liigirikas lilleniit rajatakse Jõesuu bussipeatuse vastas olevale haljasalale. Jõesuus on palju tihedalt niidetavaid muruplatse ja pilootala rajamine võimaldab kogukonnale alternatiivina tutvustada värvilist õiteilu, mida murulapid kindlasti ei paku. Teadlikkuse tõus niitmise mõjudest ja elurikkamatest avaliku ruumi haljastuse võimalustest annab võimaluse korrigeerida niidetavate alade plaane.

Sindi lilleniit

Sindi umbes 1300m² lilleniit rajatakse Linnuriigi elamukvartali kõrvale, Kuldnoka, Tihase, Lõokese ja Leevikese tänava alguses olevale haljasalale. Liigirikas lilleniit vähese kõrghaljastusega ja tiheda asustusega piirkonnas on suurepärane viis kohalikule kogukonnale silmailu pakkuda ning elurikkust tutvustada.

Sindi roheala

Sindi linna rajatakse liigirikka haljastuse ja kruusamuruga roheala. Roheala loomisel kasutatakse erinevaid taimerindeid ja põhipinnaseks on Eestis uudne kruusamuru. Ala loomine leevendab soojussaarte teket Sindis. Samuti loob see võimaluse kogukonnal nautida loodust, olla roheluses koos pere ja sõpradega ning korraldada kauni jõevaatega paigas erinevaid üritusi.
Projekt on sündinud koostöös:

Projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas“ (lühidalt „Elurikas Tori vald“) toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.