Skip to content

Lilleniitude pilootalad

Projekti „Elurikas Tori vald“ üheks oluliseks osaks on koos kogukonnaga lilleniitude rajamine Sauga, Are, Tori ja Jõesuu keskustesse ning Sindi jõeäärsele alale liigirikka puhkeala loomine. Rajasime lilleniidud valla eri piirkondadesse selleks, et teadlikkus elurikkuse olulisusest jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Lilleniitude eesmärk ei ole pelgalt silmailu pakkumine, vaid kohalikele inimestele looduslikult liigirikaste koosluste vajalikkuse, ilu ja võimaluste tutvustamine. Lilleniitude rajamisega vähendatakse intensiivse niitmise tagajärjel liigivaeseks jäänud alasid meie vallas, pakutakse võimalust liigirikkuseks (näiteks lasta areneda taimedel, mis ei talu madalalt niitmist) ja võimaldatakse taimedel õitseda ning seemnetel valmida.

Lilleniitude asukohtade valikul oli oluline arvestada tolmeldajate ohutusega, seega peab niidu ja sõidutee vahele jääma putukatele turvaline puhverala. Kuna valitud koha pinnasele külvatakse just sinna sobiv seemnesegu, tuleb iga lilleniit eriilmeline ja pikaajalise õiekooslusega. Sinna külvatud taimed õitsevad eri aegadel ja see tagab tolmeldajatele püsiva toidulaua. Geneetilise saastumise vältimiseks kasutatakse lilleniitude rajamisel Eesti loodusest korjatud seemneid.

Kokku rajasime projekti raames ligikaudu 1000 m² lilleniidualasid.

Mis on lilleniidud?

Kui ajaloolised niidualad tekkisid liikide loodusliku leviku toimel, siis lilleniiduks nimetatakse inimese poolt rajatud uut niiduala. Kaasaja killustatud maastikel ei suuda suurem osa niiduliike enam ise levida ja seetõttu tuleb niidutaimed rajatavatele aladele külvata. Erinevalt põllust või peenrast moodustavad lilleniidu taimed püsiva taimekoosluse, mida ei pea edaspidi kastma ega väetama. Liigirikaste niitude taimed on pikaealised püsikud. Lühemaealised liigid  säilitavad end lilleniidul seemnete abil.

Lilleniidu elurikkus

Kõik lilleniidud on rajatud väga liigirikkast seemnesegust ja külvatud taimeliigid on Eestis looduslikud ning kasvanud meie niitudel juba sajandeid. Iga kasvav taimeliik pakub elupaika ja toitu kümnetele, vahel ka sadadele loomaliikidele mullaolestest kuni lendavatest tolmeldajatest putukateni. Niitudel on rikkalikult seeni, samblaid, samblikke ja see kõik kokku teebki niitudest Eesti kõige elurikkamad looduskooslused.

 

Aeg ja eluring lilleniidul

Lilleniitudele külvatud taimeliigid on erinevad. Lisaks välimusele on neil liikidel erinev kasvukiirus, õitseaeg, eluiga ja mõnevõrra erinevad eelistused kasvukoha omaduste osas jne. Seetõttu on niit pidevas muutumises kogu aasta vältel ja erinevatel aastatel. Mõne aasta jooksul saabub siiski aeg, mil taimede omavahelised suhted on paika pandud ja aastatevahelised erinevused ei ole enam nii suured. Taimede õitseajad jäävad ikkagi erinevaks. Põhjamaises kliimas õitseb enamik taimi suve esimeses pooles, et seemned jõuaksid enne talve küpseda ja levida. Seetõttu on õiterikkaim aeg lilleniidul juuni teine pool, agaõitsevaid taimi leidub aga hilise sügiseni välja.

Lilleniitu niidetakse kord aastas. Niidetud hein kuivatatakse ja viiakse ära täpselt nagu vanasti heinateo ajal. Õigeaegse niitmise korral hakkavad paljud taimed õitsema ka niitmisjärgselt kasvavas rohus ehk ädalas.

 

Lilleniite tutvustavad infotahvlid

Kõikide lilleniitude juurde on paigaldatud projekti ja lilleniitusid tutvustavad infotahvlid. Neilt leiad vastused olulistele küsimustele: millistele niidulilledele oli selleaastane suvi soodus ja millistele mitte? Milliste lillede õitsemist võib oodata lilleniitudel järgnevatel aastatel? Lisaks saad tahvlitelt väärt teadmist lilleniitudest ja nende olulisusest.

Kirglikud taimehuvilised saavad oma teadmised proovile panna vahvate küsimustega, millele vastused leiad niidul kasvavat uurides. See on kindlasti suurepärane võimalus koolidele üheks mõnusaks loodusõpetuse tunniks värskes õhus.

Oled väga oodatud uudistama Tori valla lilleniitusid!

Tori

Tori 300 m² lilleniidu rajasime 23. aprillil 2023. aastal Soomaa tähtede ette ja siia on külvatud 34 taimeliigi seemned.
Tori aleviku keskuse aina suurenevate asfalteeritud alade kõrval annab liigirikas lilleniit võimaluse tuua pisut tasakaalu ja looduslähedust.

Sauga

Sauga ligikaudu 200 m² lilleniit asub Jänesselja tänava ääres Sauga noortekeskuse ja Sauga Coopi juures asuval haljasalal. Asukoha valikul sai määravaks see, et lilleniit pakuks tasakaalu läheduses paiknevatele asfalteeritud parklatele, mis suvel muutuvad keskkonnale ohtlikeks soojasaarteks. 

Rajasime kogukonnaga Sauga lilleniidu 29. aprillil 2023. aastal ja külvasime siia 36 taimeliigi seemned.

Are

Ligikaudu 250 m² lilleniit on rajatud Are huvikeskuse kinnistule 30. aprillil 2023. Lilleniidu rajamine annab võimaluse luua kogukonnale võrdlusmomendi ning tutvustada inimestele niitmise alternatiivina loodussõbralikumat lahendust. Niidu rajamine aktiivselt kasutatava huvikeskuse lähedusse võimaldab kogukonnal lilleniidu loomisele ja arengule kaasa elada. Ühtlasi on tegemist rahuliku kohaga, mis on soodne putukatele, liblikatele, lindudele jne.

Lilleniidule on külvatud 34 erineva taimeliigi seemned.

Jõesuu

Jõesuu keskuse 300 m² liigirikas lilleniit rajati Jõesuu bussipeatuse vastas olevale haljasalale 22. aprillil 2023. aastal. Siia on külvatud 24 erineva taimeliigi seemned.

Jõesuus on palju tihedalt niidetavaid muruplatse ja pilootala rajamine võimaldab kogukonnale alternatiivina tutvustada värvilist õiteilu, mida murulapid kindlasti ei paku. Teadlikkuse tõus niitmise mõjudest ja elurikkamatest avaliku ruumi haljastuse võimalustest annab võimaluse korrigeerida niidetavate alade plaane.

Sindi lilleniit

Sindi umbes 1300m² lilleniidu rajasime Linnuriigi elamukvartali kõrvale, Kuldnoka, Tihase, Lõokese ja Leevikese tänava alguses olevale haljasalale. Liigirikas lilleniit vähese kõrghaljastusega ja tiheda asustusega piirkonnas on suurepärane viis kohalikule kogukonnale silmailu pakkuda ning elurikkust tutvustada.

Sindi roheala

Elurikas Sindi jõeäärne puhkeala on loodud selleks, et luua ajaloolisesse tööstuslinna võimalus nautida loodust, olla koos pere ja sõpradega roheluses.

Endise kõleda ja tühja kruusakillustikuga kaetud platsi asemele on loodud sopiline liigirikas puhkeala, mille haljastus on eestimaine, loodusega kooskõlas ja kasvukohale sobiv. See ala on kavandatud sulanduma piirkonna ülejäänud haljastusega järk-järgult üheks tervikuks.

Siin liikudes leiad sa kodumaistest taimedest lilleniidud ning pärismaised puud ja põõsad. Roheluse hoidmiseks on teekatteks loodussõbralik murukruus ja puhkeala jõeäärset külge kaunistab valgustatud jalgtee.

Projekt on sündinud koostöös:

Projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas“ (lühidalt „Elurikas Tori vald“) toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.